Vách ốp đầu giường tại 40 Vương Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân