Vách ốp da đầu giường tại 21 Chu Huy Mẫn, Q. Long Biên