Khóa thông minh AiChi AI112

6.250.000

KHÓA THÔNG MINH AICHI AI112 – HỆ KHÓA GẠT TAY NGANG SANG TRỌNG 

Khoá có kích thuớc dài * rộng : 300 mm* 50 mm

Pin AAA* 4 dùng khoảng 06 tháng thay pin 01 lần.

Màu sắc: Black, Silver, Gold