Khóa thông minh AICHI

KHÓA THÔNG MINH AICHI – HỆ KHÓA GẠT TAY NGANG SANG TRỌNG 

Khoá có kích thuớc dài * rộng : 300 mm* 50 mm

Pin AAA* 4 dùng khoảng 06 tháng thay pin 01 lần.

Màu sắc: Black, Silver, Gold