Giường bọc nỉ – GBN 338

Option 1: KT 1600×2000 mm : Giá 12.600.000đ

Option 2: KT theo yêu cầu, báo giá theo số lượng

Màu sắc tùy chọn + vật liệu nhập khẩu