Giường bọc da, bọc nỉ – CN3099

22.000.000 20.500.000