Giường bọc da, bọc nỉ – CN3038

13.350.000 10.800.000