GHẾ ĂN  CG 00125

3.200.000

Với một nút lưng hình nửa mặt trăng và một chi tiết cánh tay được chạm khắc bằng tay thú vị quét vào chân sau, đây là một chiếc ghế ăn tinh tế. Hoàn hảo cho bất kỳ phong cách nào

GHẾ ĂN  CG 00125

3.200.000