Giường bọc da, bọc nỉ – CN3086

23.500.000 20.350.000